Úvodní stránka > Aktuality > Den válečných veteránů v posádce Bučovice

Den válečných veteránů v posádce Bučovice

Ve středu 11. listopadu si příslušníci 74. lehkého motorizovaného praporu připomenuli Den válečných veteránů.  Slavnostního nástupu praporu se zúčastnili pozvaní hosté, starosta města Bučovice a starostové okolních obcí, duchovní římskokatolického farního úřadu Bučovice, zástupci vojenských útvarů a zařízení a členové Klubu vojenských výsadkářů a Klubu vojenských důchodců.

Na slavnostním nástupu praporu byl vyhlášen Rozkaz ministra obrany ke Dni válečných veteránů a zastupující velitel praporu přednesl slavnostní projev. K  nastoupeným vojákům promluvil starosta města Bučovice MUDr. Radovan Válek. Ve svém vystoupení zdůraznil význam odkazu válečných veteránů pro současnost: „Připomenutí Dne válečných veteránů nabývá na významu nejenom proto, že si připomínáme všechny ty, kteří dali své životy na obranu svobody, ale také proto, že musíme myslet na hrdinství jednotlivců, která byla a která možná budou!  Armáda si trvale zvyšuje svoji bojeschopnost, aby byla připravená bránit zájmy naší společnosti a svobodu v Evropě.“ 

V následujícím vystoupení promluvil předseda Klubu výsadkových veteránů Jana Kubiše pan Jaroslav Foršt. Na závěr svého vystoupení předal zastupujícímu veliteli 74. lmopr „Pamětní medaili k 70. výročí ukončení II. světové války,“ kterou udělilo, na návrh Klubu, občanské sdružení Červené barety Prostějov.

V další části slavnostního nástupu následovalo ocenění vojáků, kteří dosahují výtečných výsledků za dobu služby. Ministr obrany udělil medaile Za službu v ozbrojených silách České republiky I., II. a III. stupně, které z rukou zastupujícího velitele útvaru převzalo dvacet pět příslušníků praporu. Dále tři vojáci převzali „Odznak Za bojový kontakt.“  Toto ocenění obdrželi od Ředitele společného operačního centra ministerstva obrany. Slavnostní nástup byl ukončen státní hymnou a slavnostním pochodem.

     Připomenutí Dne válečných veteránů pokračovalo pietním aktem na náměstí posádkového města Bučovice. Položením věnců u památníků obou světových válek uctili představitelé města Bučovice, příslušníci 74. lehkého motorizovaného praporu, hosté a občané města památku všech, kteří s nasazením vlastního života bojovali za vlast, svobodu a demokracii v období obou světových válek a válečných konfliktů na válčištích celého světa.

 Slavnostní projevy přednesl starosta města MUDr. Radovan Válek. Popsal v něm historické skutečnosti, které vedly ke vzniku Dne válečných veteránů a  zdůraznil význam jeho odkazu pro současnost.

Odkazu, za nímž se skrývá tisíce hrdinských činů a položených životů za to, abychom mohli v dnešních i budoucích dnech žít v míru a bezpečí. Pietní akt byl ukončen státní hymnou a vypálením salvy čestnou četou.

Text a foto:                                                                                                            npor. Mgr. Lumír  Svoboda

Fotogalerie

Nahoru