Úvodní stránka > Aktuality > Slavnostní nástup ke Dni vzniku samostatného československého státu

Slavnostní nástup ke Dni vzniku samostatného československého státu

Dne 26. 10. 2017 v prostoru před Státním zámkem Bučovice, za účasti čestných hostů, zástupce velitele 7. mechanizované brigády plukovníka Jiřího Davida, náčelníka centra rozvoje a řízení přípravy Velitelství výcviku – Vojenské akademie podplukovníka Tomáše Šilera, starosty města Bučovice PhDr. Jiřího Horáka, PhD. a dalších představitelů Armády České republiky, zástupců státní správy a územní samosprávy, se uskutečnil slavnostní nástup příslušníků 74. lehkého motorizovaného praporu u příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu.

Součástí slavnostního nástupu bylo předání medailí příslušníkům praporu Za službu v ozbrojených silách I., II., a III. stupně. Dále byly uděleny medaile s názvem, „Čestný odznak plukovníka Bohuslava Malečka“ za mimořádné zásluhy o rozvoj armády a propagaci dobrého jména města Bučovice podplukovníku Tomáši Šilerovi, který v letech 2008 – 2011 vykonával funkci velitele a byl u zrodu a budování nově vytvořeného 74. lmopr Bučovice.

Dále kapitánu Lumíru Svobodovi, který dlouhá léta působil jako náčelník skupiny ochrany utajovaných informací štábu a tiskový mluvčí 74. lmopr. Aktivně se podílel na organizaci a zabezpečení značného množství akcí AČR pro veřejnost. A posledním oceněným byl nadrotmistr Eduard Kubrický, který působil v posádce Bučovice v letech 2002 – 2017 a podílel se na budování síně tradic, která odkazuje na historii i současnost posádky Bučovice.

Zástupce ředitele krajského vojenského velitelství Brno podplukovník František Heideker předal pamětní plaketu velitele roty aktivních záloh KVV Brno četařce Janě Křížové za dlouholetý aktivní přístup k zabezpečení výcviku roty AZ.

Slavnostní atmosféru nástupu u příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu dotvořily i proslovy velitele útvaru 74. lmopr Bučovice podplukovníka Přemysla Štěpánka, starosty města Bučovice pana Jiřího Horáka a krátká modlitba kaplana 74.lmopr nadporučíka Dana Petříčka.

Slavnostního nástup byl ukončen státní hymnou a odnesením státní vlajky a bojového praporu.

 

Text: rtm. Lucie Stehlíková

Foto: čet. Milan Valda

   

   

   

   

   

Nahoru