Úvodní stránka > Aktuality > Slavnostní nástup ke Dni vítězství

Slavnostní nástup ke Dni vítězství

Dne 9. 5. 2018 se v posádce Bučovice, za účasti čestných hostů, starosty města Bučovice PhDr. Jiřího Horáka, PhD., ředitele Krajského vojenského velitelství Brno plk. gšt. Ing. Radka Černého, MSS a dalších představitelů Armády České republiky, zástupců státní správy a územní samosprávy i veteránských spolků, uskutečnil slavnostní nástup příslušníků 74. lehkého motorizovaného praporu u příležitosti Dne vítězství.

Velitel útvaru pplk. Ing. Přemysl Štěpánek vyhlásil rozkaz ministryně obrany ke Dni vítězství a starosta města Bučovice Jiří Horák pronesl k nastoupeným vojákům proslov.

Poté společně dekorovali „Čestným odznakem plukovníka Bohuslava Malečka“ za mimořádné zásluhy o rozvoj armády a propagaci dobrého jména města Bučovice pplk. v.v. Jána Frimmera, který v letech 1995 až 2004, kdy působil jako zástupce velitele ve vojenské posádce v Bučovicích, se aktivně podílel na rozvoji spolupráce mezi místní posádkou, městem a složkami integrovaného záchranného systému.

Následně všichni zúčastnění za zvuku Večerky vzdali minutou ticha úctu všem obětem druhé světové války. Slavnostní nástup pak byl ukončen státní hymnou a odnesením státní vlajky a bojového praporu.


Text: rtm. Lucie Stehlíková

Foto: čet. Milan Valda

 

     

     

     

 

Nahoru