2014

Ranní "kládový" běh příslušníků praporu

Pravidelné ranní běhy jsou zakotveny v denním řádu 74.lmopr. Ani nízké venkovní teploty ve druhé polovině ledna neodradily bučovické vojáky od jejich absolvování. Každý příslušník praporu absolvuje alespoň dva pětikilometrové běhy týdně. 

Ranní běh

Z původního kondičního běhu, který v době vzniku praporu sloužil pro zlepšení kondice a současně jako příprava na výroční přezkoušení z tělesné přípravy, se postupem času stal běh, který má posilovat pocit sounáležitosti ke své jednotce, rotě a praporu. Na základě stovek "naběhaných" kilometrů mají příslušníci praporu solidní základ co se týká kondice a vytrvalosti a proto bylo možno přistoupit k akcím, které i při sportování stmelují jednotky. Začalo se běhat se zátěží. Každá rota měla svá nosítka na nichž byly pneumatiky z osobního automobilu a vojáci se střídali v jejich nesení. Postupně se ale "běžci" dopracovali k větší zátěži a tou jsou klády. Takže bez ohledu na lednové mrazivé počasí podnikají vojáci ranní běh s kládami na nosítkách. Tímto se zároveň procvičovali v transportu zraněné osoby, kdy při včasném střídání osob nesoucích nosítka měla celá jednotka velmi solidní tempo přesunu. Ač to vypadá jednoduše, takový běh opravdu není jednoduchou záležitostí. I přes "naběhané" kilometry jsou jednotky tvořeny různými typy běžců a každý je zvyklý na určitou rychlost. A zde jde o to, aby se celá jednotka zesouladila a našla si správný rytmus - správné tempo. Na tomto základě si mohou postupně "přidávat" a to jak na rychlosti, tak i na zátěži, kterou při běhu nesou. Na závěr je nutno připomenout, že běh není jen záležitostí "bojových jednotek" praporu, ale ranních běhů se účastní všichni příslušníci praporu od velitele praporu, štábu až po příslušníky zabezpečovacích rot!

Text a foto: npor. Mgr. Lumír Svoboda

Nahoru